JDMas Commerce Rakan Platform Belanjawan 2021 (ROXZ.GURU)

JDMas Commerce Rakan Platform Belanjawan 2021

Roxz.Guru (8th July 2021)

Link: http://www.roxz.guru/news/berita/jdmas-commerce-rakan-platform-belanjawan-2021/ar-AALVayP?ocid=verticals-feeds

KUALA LUMPUR: JDMas Commerce, pengendali stor perdana Malaysia di JD Worldwide, disenarai sebagai rakan platform Belanjawan 2021, inisiatif di bawah Kementerian Kewangan dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC).Belanjawan 2021 ataupun B2021 menampilkan dua inisiatif yang unik untuk menyokong perusahaan kecil dan sederhana (PKS Mikro). 

Start Cross Border Ecommerce now